Společný portál soukromých železničních tratí v severních Čechách. Jedná se o malebné lokálky pod Doupovskými horami (Doupovská dráha) z Kadaně do Podbořan, v Českém středohoří (Švestková dráha) z Litoměřic do Mostu a na úbočí Krušných hor (Kozí dráha) z Děčína do Oldřichova u Duchcova. 

Náš projekt je podporován Ústeckým krajem a mikroregiony rozkládající se podél příslušných tratí.


 
Kde jezdí naše vlaky?

Naše vlaky jsou od Velikonoc 2016 nově zařazeny do systému tzv. turistických tratí Ústeckého kraje a jsou objednávány přímo Ústeckým krajem. S našimi vlaky se setkáte na dvou tratích, a to na trati z Kadaně do Podbořan (s odbočkou do Radonic u Kadaně) - linka T6 a na trati z Lovosic do Mostu - linka T4. Linka T2 z Děčína do Telnice, resp. Oldřichova u Duchcova je dlouhodobě mimo provoz.

Vlaky jsou v provozu každou sobotu i neděli a o státních svátcích od 25.3.2016 do 30.10.2016

Naše vlaky jsou začleněny do tarifního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Výňatek z tarifu je zveřejněn na našich stránkách. Další informace naleznete zde: http://www.dopravauk.cz/

Doupovská dráha


Švestková dráha
Akce Doupovské, Kozí a Švestkové dráhy


Podřízené stránky (1): Kontakt