Profily tratě

Jednou z technických charakteristik tratí je její podélný profil, z něhož jsou patrná stoupání, nejnižší a nejvyšší body. Následující profily byly zaměřeny v červnu 2009.